Cemiyyet

Müasir qadının 12 etiket qaydası

“Əlini cibinə qoyma, ağzını marçıldatma, sakit səslə danış...”

Qadın ya kişi? (Test)

QİYMƏTLƏNDİRMƏ

FƏDAKARDIR QADIN

mütləq vardır. Fədakardır qadın...Fədakardır qadın....❤

Xoşbəxt qadın

Başqa qadınların intim həyatını müzakirə etmək.

Hisslər Adası

“Gedək, Məhəbbət, səni özümlə apararam.”

Velosiped sürən xanımlar, bu yazını MÜTLƏQ OXUYUN

P.Pisal bu vəziyyəti belə açıqlayır: "Bütün velosipedçilər, qadın və ya kişi fərqi yoxdur

Sənin dünyan sənin öz əksindir

Lakin ağac elə həmişə ağac idi.

İbratamiz hekayə İnsanlıq hələ ölmüyüb

Mən sakitcə sayğacı söndürdüm.

Seyid Şuşinski

O, bir sıra mübariz ruhlu mahnılar da oxumuşdur

Quş üzümü

Titrətmə - qızdırmada quşüzümü meyvələri və onun şirəsi qızdırma salan vasitə kimi istifadə edilir.

Qadınların kişilərdən oğurladıqları

Qədim zamanlarda parikdən yalnız kişilər istifadə edirdilər.

Keçmişdə qadına münasibət

İnsan üzərində bir yük.Yeganə istəkləri qadın xidmətçidir.