islam

Allahla dost olmağın sadə yollari

Evinizi təmizləyən zaman Allahdan istəyin ki, ürəyinizi də çirk və pisliklərdən təmizləsin, onu pak etsin.

Әrin хаnımınа bахmаsı ibаdәtdir

Аilәsi ilә mеhribаn dоlаnаn kәsin ruzisi аrtаr.

Qurandan səhv tapan alim Tük ürpədici fakt

Makkeni 20-il ərzində yazdıgı bütün elmi işlərini yandırdı və onlara rəddyə yazaraq öz səhvini etiraf elədi.

Nəfsi hesaba çəkəcək suallar

Amma nə olub bu qəlbə ki, təsirlənmir? Səbəb nədir? Əlbəttə günahlar.

Ruzini artıran səbəblər

Gedilən yerlər geniş və çox olduqda ruzinin genişliyi, qəlblərin dərd və düşüncələrdən rahatlanması və daha bir çox gözəlliklər meydana gəlir.

Cəhənnəmə aparan sözlər, yoxsa Cənnəti qazandıran sükut

İndi qərar sənindir: “Cəhənnəmə aparan sözlər, yoxsa Cənnəti qazandıran sükut?”

Hamilə qalmaq üçün dua və ya Quran surəsi varmı

Duaların ən çox qəbul olunduğu vaxtlardan biri gecənin son üçdə biridir. Odur ki, siz dualarınızı çoxaldın və bacardığınız qədər gecə namazını qaçırmayın.