Cinsi əlaqədən əvvəl sevgi oyunu

Qadınlara bütün yaşlarda, xüsusile nikahın ilk dövründe nevaziş, mehribançılıq ve diqqet lazımdır.
Mehribançılığın üsulları ile qadının erogen sahelerini qıcıqlandırmaq kişi üçün esas ve mütleq şertlerdendir ve bu oyun mümkün qeder uzun müddet davam etdirilmelidir. Sevgi oyununun davamı müddetini müeyyen etmek ve yalnız bundan sonra cinsi elaqeye başlamaq üçün obyektiv göstericiler var:

Nebz ve teneffüs süretlenir, üzün ve boyunun derisi qızarır (bezen lekeler şeklinde), qarın ezeleleri yığılır, döş kileleri berkiyir ve s. yaş artdıqca erogen sahelerin yeri ve derecesi, elece de onların mehribançılığa qarşı cavab reaksiyası deyişe biler. Ona göre er-arvad arasındakı intim münasibetde "eks elaqenin” müeyyen olunmasının böyük ehemiyyeti var, heç de vacib deyil ki, bu sözle olsun; dolayı yolla, bedenin müxtelif hereketleri ile qadın erine öz hisslerini, xüsusile xoş gelmeyen hisslerini bildirmelidir.
Erogen zonaların yaşla elaqedar yerdeyişmesi haqqında heç bir qanunauyğunluq müşahide olunmur, yalnız demek olar ki, mehribançılıq hereketlerinin yuxandan aşağı (başdan cinsiyyet üzvlerine doğru) aparılması intim hissleri keskinleşdirir. Eyni zamanda qeyd etmek lazımdır ki, zengin aile heyatı tecrübesi olan qadınlarda şexsi, ferdi erogen saheler yarana biler.
Kişi bedeninde qadından ferqli olaraq erogen saheler azdır. Bu yalnız dodaqlarda ve xarici cinsiyyet üzvünde, xüsusile onun başcığında olur.

Kişinin intimual qıcıqlanmasında en esas rolu qadın bedenini gözle görmek oynayır. Bezi mütexessisler bele hesab edirler ki, kişide intimual qıcıq yalnız çılpaq qadını görmekle deyil, esasen qadının cinsi elaqeye hazırlıq dövründe özünü neçe aparmasından, onun üzünün ifadesinden, sözlerinden, hereketlerinden asılıdır. Axı bu dopr nahaq yere sevgi oyunu adlandırılmayıb. Bu zaman bütün stereotiplik, şablon kenar edilmeli, münasibetlerde yeni elementler tapılmalıdır. Özü de bu teleb er-arvadın her ikisine süni derecede aiddir.

Güclü temperamentli bezi kişiler ve elece de şerti refleksin meydana çıxması neticesinde qadında şexsi, spesifık erogen zonaları tapa biler. Lakin buna baxmayaraq gözle görme onun üçün esas amil kimi qalır. Buna göre de erinin intimual isteyini zeifletmemek üçün qadın bir saat da, bir deqiqe de olsun pinti, seliqesiz görünmemeli, hemişe öz xarici görünüşünü seliqe-sahmanda saxlamalıdır.
İntim elaqeden evvel erinin qarşısında soyunmağın da müeyyen ehemiyyeti olduğunu qadın yaddan çıxarmamalıdır.
Nezere almaq lazımdır ki, qadınların çoxunda cinsi elaqe. isteyi, arzusu kişilere nisbeten az olur, qıcıqlanmada da qadın kişiden geride qalır; hazırlıq dövrü er-arvadı bu meselelerde beraberleşdirmek meqsedi güdür. Eker kişi özüne qıcıq getiren sahelere deyil, qadına qıcıq getiren sahelere (erogen zonalara) üstünlük vererse bu meqsede nail ola biler.

"Tecrübe ve sehv” üsulu ile bir-birilerini seven er-arvad qısa müddetde bedenin ezizlenmeye hessas sahelerini tapır ve imkan diapazonunun genişlenmesi ile hemin saheleri deqiqleşdirirler. Aydındır ki, yalnız er-arvad müeyyen yolla (sözle, hereketle ve s.) bu haqda öz hisslerini bir-birilerine bildirdikde imkan diapazonunun genişlen-mesi mümkün olur ve onlar öz hisslerini qarşılıqlı olaraq idare etmeyi öyrenirler.

Qadınlara bütün yaşlarda, xüsusile nikahın ilk dövründe nevaziş, mehribançılıq ve diqqet lazımdır. Semimi sözlerle müşayiet olunan sevgi oyunu qadının sinir sistemini vecde getirerek onu intim münasibete sövq edir, sevdiyi şexsle yaxınlığa müeyyen şerti refleks emele getirir. Eger aile heyatının ilk dövrlerinde adi mehribançılıq onu tamamile temin edirdise ve cinsi elaqeye yalnız erinin xatirine razılıq vermirse, müeyyen müddetden sonra adi mehribançılıq, nevaziş onu daha qane etmir, o, neyin ise çatışmadığını hiss edir ve nehayet, özü çox böyük arzu ile cinsi elaqeye can atır, bu elaqelerden biri indiye qeder ona tanış olmayan, ne ise bir xoş hissle (orqazmla) neticelenir.

Qadınlarda orqazm üç dövrden keçir. Kiripçm dövrde qapının aşağı nahiyesinden klitora, uşaqlıq yoluna ve kiçik çanaq üzvlerine yayılan bir "yüngüllük” hissi baş verir. İlk dövrde kiçik çanaqda bütün bedene yayılan istilik hiss olunur; bu hissiyyat hele kiçik çanaq üzvlerini terk etmemiş .cinsiyyet üzvlerinin ve onlarla Yanaşı sahelerin ezelelerinde keskin qıçolma baş verir. Doğmuş qadınlarda bu hissiyyat doğuşdan evvel olan veziyyeti xatırladır. Üçüncü dövrde istilik hissiyyatı uşaqlıq yolunun, uşaqlığın, yancaqların ezelelerinde güclü ritmik nebzin vurğularını xatırladan yığılmalarla evez olunur. Bele anlarda bir çox qadınlarda özlerinden asılı olmayan beden hereketi, göz yaşlan ile müşayiet olunan sevinc keskin ehtiras hissleri oyanır. Orqazmın xarici tezahürü qadının temperamentinden ve elece de onun ümumi ve cinsi terbiyesinden asılıdır. Ayn-ayn hallarda hetta çox temperamentli qadınlar daxili hissleri göstermeyi ayıb hesab ederek irade gücü ile orqazm vaxtı hisslerini gizletmeye çalışırlar. Düzgün cinsi terbiye almış, az ehtiraslı qadınlar ise orqazmın müqabil terefden hiss olunmasının ve görünmesinin Hedsiz derecede xoş geldiyini bilerek özlerini daha serbest aparırlar.

Temperamentden ve melum olmayan bir çox sebeblerden asılı olaraq ayrı-ayrı qadınlarda orqazmın müddeti müxtelif olur. Ele qadınlar var ki, onlar bir cinsi elaqe müddetinde bir neçe cinsi orqazm veziyyetine düşürder. Qadının cinsiyyet üzvleri orqazmdan sonra müeyyen gergin veziyyetde qalır ve buna göre tam intimual kifayetlenme hissiyyatının yaranması üçün cinsi elaqe aktı qurtardıqdan sonra qadına qarşı incelik, mehribançılıq münasibeti vacibdir.

Kişide nisbeten daha sade şekilde baş veren orqazm iki merheleden ibaret olur: orqazmdan evvelki merhele ve orqazm. Birinci merhelede cinsiyyet üzvünde çox güclü gerginlik yaranır. Eger bu dövrde friksiya hereketleri dayandırılarsa ve cinsiyyet üzvü uşaqlıq yolundan çıxanlarsa, gerginlik tedricen keçir ve eyakulyasiya aktı baş vermir. Çox vaxt kişiler bu vasite ile öz imkan diapazonlarını qadının imkanına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Nehayet, orqazmdan evvelki merhelenin orqazm-merhelesine keçid dövründe eyakulyasya baş verir. Bu zaman spermanın tekanla atılması ve ereksiyanın süretle zeiflemesi başlayır.

Qadında orqazm, zamanı çanaq vurğularmı kişi nece hiss edirse, kişi orqazmmda da spermanın uşaqlıq yoluna atılmasını qadın hiss edir ve bu zaman cinsi elaqede olan müqabil tereflerin her ikisinde ehtiras hissleri yüksek dereceye çatır.

İntim elaqenin her üç dövrünün (prelyüdiya, cinsi elaqe ve sonrakı mehribançılıq) davamiyyeti müqabil tereflerin her ikisinin fiziki, psixoloji hissleri ile müeyyen olunmalıdır. Qedim hind traktatının bu haqda verdiyi meslehet beledir: cinsi elaqeden 7 evvelki sevgi oyunu müddeti cinsi elaqe aktının müddetinden üç-dörd cinsi çox, sonrakı mehribançılıq müddeti ise cinsi elaqe müddetine beraber olmalıdır.

Ailede daha aktiv intimual teref, cinsi elaqe aktının teşebbüsçüsü. bir qanun kimi kişidir. Cinsi elaqe üçün kişide istek, arzu emele getiren esas. sebeb toxum kiseciklerinin dolması neticesinde cinsiyyet üzvlerinde ağırlıq, bezen hetta küt ağrı hissiyyatının emele, gelmesidir. Yaxınlıq üçün heqiqi istek ise intimual münasibetde ola bilecek qadının gözle görünmesi ve hetta onun sesinin (telefonla) eşidilmesi neticesinde baş verir. Lakin çox vaxt kişi cinsi elaqeye ona göre girir ki, bu onun arvadına "lazımdır”.

Qadınların ekseriyyetinde intim yaxınlıq sebebleri başqa elaqede formalaşır. Eker kişilerde cinsi elaqe etmeyi birinci növbede bioloji amillerle elaqelidirse, bu istek qadınlarda, esasen psixoloji amillerle elaqedardır. Qadın yalnız sevdiyi şexsle olub onunla ehtiras hisslerini bölüşdürmek isteyir. "Ümumiyyetle yaxınlıq” arzusu onda ölmür, onun intimual telebi, arzusu, yalnız istekli bir neferdir. Elbette, qadınlarda da bioloji amillerin müeyyen rolu var ve menstrual dövrün fazalarının intimuallığa tesiri bunu isbat eden göstericilerdendir. Lakin onu da qeyd etmek lazımdır ki, bütün bu qeyd olunanlar intim elaqenin emele gelmesinde (ve ya gelmemesinde) müeyyen rol oynayan, ona zemin yaradan amillerdir. oyununu er ne qeder ince ve düzgün apararsa, sevgili qadına ne qeder çox ince sözler deyerse (bezi intimoloqlar deyirler ki, qadın ince sevgi sözlerinde isti suda çimdikleri kimi çimmelidirler) o daha tez ve daha güclü suretde vecde geler, bu ona daha çox sevinc ve neşe bexş eder.

Aile heyatının müddetinden asılı olmayaraq cinsi yaxınlıq vaxtı bedenin tutduğu veziyyet er-arvadı maraqlandırır. Burada qeyd etmeliyik ki, cinsi elaqede bedenin bu ve ya başqa veziyyetde olması, vaxtaşırı bu veziyyetlerin deyişmesi, xüsusi intimual qıcıqlandırıcı üsullardan istifade olunması ne pozğunluq ve ne de exlaqsızlıq hesab oluna bilmez. Lakin onu da qeyd etmek lazımdır ki, bütün qeyd olunanlar müqabil tereflerin razılığı ile olmalıdır.

Aile teşkil etdikde kişi ve qadın oraya öz adetleri, temperamenti, zövqleri, çatışmazlıqları ve intimual terbiyenin müxtelif seviyyesi ile gelirler. Ele buna göre de onların intim yaxınlığa, cinsi elaqenin ne qeder tez-tez ve ya gec olmasına, elaqe vaxtı bedenin veziyyetine münasibetleri bir-birinden seçilir. Lakin müeyyen müddet birge heyat er-arvada intim meselelerde "dil tapmağa” imkan verir (eker onların her ikisi "dil tapmağa” sey gösterirlerse). Bundan sonra her gün süni mehebbet sözleri, mehribançılıq hereketleri, cinsi elaqeler eyni şekilde tekrar olunur, her gün dünenkini xatırladır ve intim elaqede er-arvad arasında artıq etereotip yaranır. Etereotip bir terefden er-arvadın psixoloji ve fiziki enerjisine qenaet olunmasına şerait yaradırsa, diger terefden hissleri kütleşdirir, kişi ve qadının bir-birine tebii cazibe qüvvesini zeifledir. Ona göre de nikahın möhkemlenmesinde ve daimileşmeyinde sevgi oyununa yeni elementlerin elave olunmasının, intim yaxınlıqda beden veziyyetlerinin deyişmesinin müeyyen ehemiyyeti var. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, her hansı bir yeni elementin elave olunmasına qarşılıqlı tereflerden birinin, xüsusile qadının, razılığı olmasa bu çox böyük münaqişeye sebeb ola biler. Bunun esas sebebi bu yeniliyin kenarda öyrenilmesi ile, daha doğrusu, aileye qiymet şübhesinin emele gelmesi ile elaqedardır. Buna kvrn torelarlen her biri ister oyununda, cinsi elaqede ve isterse de bu vaxt bedenin veziyyetinde bir yenilik teklif etmezden evvel onun ne kimi reaksiya evvelceden düşünmeli, götür-qoy etmelidir ki, bu teklif lüzumsuz şübhe ve incikliye sebeb olmasın.

Cinsi elaqe vaxtı bedenin veziyyetinin seçilmesi her aileni imkanları, şeraiti ve elece de yalnız cinsiyyet üzvlerinin deyil bedenin bütün anatomik xüsusiyyetleri ile elaqendirilmelidir.
Sağlamlığa ziyan vermeden bir gecede neçe cinsi cinsi elaqede olmaq olar sualı çoxlarını, xüsusile genc aileleri maraqlandırır. Bir küçede (ve ya günde) her cinsi eyakulyasi) ile neticelenen cinsi elaqenin kişi orqanizmine heç bir zereri olmur. Tesadüfi deyil ki, bu müdalede eyakulyasiya şerti qeyd olunur. her bir sağlam kişide eyakulyasiyadan sonra sakitlik dövrü başlanır ve bu zaman heç bir psixoloji ve fiziki stimulk cinsiyyet üzvünde tekrar ereksiya emele getire bilmir. Bu dövr her bir şexsin yaşından, cinsi konstruksiyasından, sağlamlıq derecesinden asılı olaraq deqiqeler, saatlar ve hetta günlerle uzana biler. Bu müddet orqanizmin xüsusiyyetinden asılı olaraq serf olunmuş enerjini berpa etmek, cinsiyyet üzvlerinde cinsiyyet vezilerinin hasil etdikleri lazımi mehsulu hazırlamaq üçün lazımdır. Orqanizme düşen güc hedden artıq ve tehlükeli olduqda eyakulyasiya baş verir ne tekrar cinsi elaqe mümkün olmur.

Cinsi elaqeni süni suretde yarımçıq saxlayır eyakulyasiyanı dayandırmaq sağlamlıq ve hetta heyat üçün xüsusile ürek qan-damar sistemi xestelikleri olan infarkt keçirmiş şexsler üçün tehlükelidir. Ona göre ilk ve ya tekrar cinsi elaqe zamanı döş qefesinde, ürek nahiyesinde narahatlıq, ağrı hissi, elece de qulaqlarda nebzin vurması, zeiflik, terleme, tengnefeslik hiss etdikde cinsi elaqeni dayandırmaq ve ürek fealiyyetini stimullaşdıran dermanlardan istifade etmek vacibdir.
Bir görüşde cinsi elaqenin sayı qadın üçün onun  erdil xüsusiyyetlerinden, daha doğrusu onun orqazmı nece keçirmesinden asılıdır. Eker eyakulyasiyadan sonra bütün kişilerde cinsi qıcıqlanma keskin şekilde itirse, bu hal qadınlarda tamamile özünü başqa şekilde gösterir. Qadınlarda bu veziyyetin beş müxtelif variantına tesadüf edilir.

İkinci halda qadının tekce bir cinsi orqazm derecesine çatması gösterile biler, özü de yalnız birinci Cinsi elaqe vaxtı. Eker erinin telebi ile o, ikinci cinsi tekrar cinsi elaqeye razılaşırsa da onun orqanizmi cinsi qıcıq derecesine çatmır, uşaqlıq yolunda selikli ifrazat olmur ve cinsi elaqe "quru” uşaqlıq yolunda qadın üçün ağrılı ve eziyyetli olur. Bele cinsi elaqe "öz arvadmı könüllü olaraq zorlamaq” adlanır.
İkinci hal üçün bir neçe defe orqazm derecesine çatmaq qabiliyyeti olan qadınlar gösterile biler. Bu veziyyetde olan qadınlar, adeten, tekrar cinsi elaqeden imtina etmirler ve tekrar elaqeler tereflerin her ikisi üçün razılıq hissi ile qurtarır. Eger bele qadınlar tekrar elaqeden imtina edirlerse, demeli bunun üçün intimle elaqedar olmayan başqa sebebler (yorğunluq, kefsizlik, seher tezden durmaq mecburiyyeti ve s.) .

Üçüncü halda yalnız tekrar cinsi elaqede qadında orqazm olur. Bu en çox birinci cinsi elaqe müddetinin! çox qısa olması (meselen, kişide eyakulyasiya çox tez baş verir) ve ya kişi terefınden eregen zonaların kifayet qeder stimullaşdırılmaması neticesinde olur. Tekrar cinsi elaqenin müddeti, adeten, uzanır, aralıq müddeti ise, xüsusile genclerde, çox qısa olduğu üçün bu sebebden tekrar elaqede qadın orqazm veziyyetine çata bilir. Lakin onu da, unutmaq olmaz ki, heç de kişilerin hamısı tekrar cinsi elaqeye qadir deyildirler.
Dördüncü dövr qadınlar heç bir şeraitde orqazm veziyyetine çatmadıqlarından onlar cinsi elaqeye ehtiyac da hiss etmirler (bu soyuqluq heqiqi frikidlik adlanır). Bu halda cinsi elaqelerin sayı qadının erine münasibetinden, onu sevmesinde ona hörmetinden asılı olur, ya da aileni dağıtmamaq arzusu ile elaqedardır.

Beşinci halda (ailede intimual uyğunsuzluq emele getiren variant) qadın erinin sevgi oyunundan, mehribançılığından vecde gelerek cinsi elaqeye girir, arama demek olar ki, heç vaxt ne birinci ve ne de tekrar elaqelerde orqazm veziyyetine çata bilmir. Bu veziyyet ise, şübhesiz ki, onun sağlamlığına böyük zererdir. Bu zaman qadının cinsiyyet üzvlerinde qan durğunluğu, bununla elaqedar qarının aşağı nahiyesinde, belde, budlarda ağırlıq hissi ve ağrılar, yuxusuzluq, esebilik meydana gelir ki, bu veziyyet de onu cinsi elaqeden imtinaya mecbur edir. Bele qadınlarda cinsiyyet üzvlerinin uzun süren ve tez-tez keskinleşen iltihab prosesleri baş verir. Bele hallarda intimopatoloqa müraciet etmek lazımdır.
 
К началу