Savadlı qadınlarda cinsi istəksizlik daha çoxdur

ginekolojik problemləri üçün də həkimə müraciət etməkdən çəkindiklərini qeyd etdi.

Savadlı qadınlarda cinsi istəksizlik daha çoxdur 

Ailə Sağlamlığı Araşdırma Dərnəyinin “Cinsi Məsləhətçilik Xətti”nə zəng edən qadınların iştirakıyla edilən araşdırmaya görə, ailə qərarıyla evlənən qadınların cinsi problemləri, öz qərarıyla evlənənlərə görə daha yüksək nisbətdədir.

Dərnəyin nömrələrinə cinsi məsləhətçilik xəttini 5 il içində axtaran qadınlara, ad və ünvan istənmədən “Sosyo Mədəni Faktorların Qadınının Cinsəlliyinə Olan Təsiri” mövzulu bir araşdırmaya bağlı suallar yönəldildi. Zəng edən 26 min qadından yalnız 3 min 513-ü bu araşdırmada iştirak etməyi qəbul etdi.

Nəticələrələ bağlı məlumat verən Avropa Cinsi Sağlamlıq Birliyi Başçısı İrəm Xəttat, iştirakçı qadınların, “cinsi istək itkisni”, “orgazm problemi”, “ağrı problemi”, “seksdən kef ala bilməmək”, “performans narahatlığı” və “lubrikasiya” problemi yaşadığını dilə gətirdiyini bildirdi.

Xəttat, araşdırmaya qatılan və “orgazm problemi”, “istək itkisni” və “lubrikasiya problemi” yaşadığını ifadə edən qadınların çoxu universitet və ali təhsilii məzunlar olduğuna diqqəti çəkdi.

Araşdırmaya görə, “Cinsi əlaqədən zövq ala bilməmə probleminin” təhsili ibtidai məktəb səviyyəsindəki qadınlarda 31% nisbətində olduğuna işarə edən Xəttat, bu problemin ən az yüksək lisans səviyyəsindəki qadınlarda görüldüyünü ifadə etdi.
Xəttat, bu təhsil səviyyəsindəki qadınların 20%inin yüksək lisans təhsili aldıqlarını qeyd etdi.

İrəm Xəttat, evliliklərdə yaşanan cinsi çətinliklərin yüksəkliyinin, xüsusilə yoldaşlar arasındakı ünsiyyət probleminə işarə etdiyini, evlilik qərarının adama məsləhətləşilmədən ailə tərəfindən verildiyi vəziyyətdə bu problemlərin daha da önə çıxdığını ifadə etdi.
Araşdırmaya qatılan evli qadınlardan 43-%nin öz qərarıyla, digərlərinin ailə qərarıyla evləndiyinin təyin olunduğunu yazan Xəttat, “Ailə qərarıyla evlənən qadınların cinsi problemləri, öz qərarıyla evlənənlərə görə çox daha yüksəkdir. Xüsusilə ailənin adama məsləhətləşmədən evlilik qərarı verdiyi vəziyyətlərdə, bütün cinsi çətinliklərin ən üst səviyyəyə çıxdığını müşahidə etdik” dedi.

ROMANTİK PROBLEMLƏR
Ailə Sağlamlığı Araşdırma Dərnəyi Başçısı Prof. Dr. Halim Xəttat da, qadınlarda cinsi funksiya problemi olaraq, “cinsi istəksizlik, orgazm problemləri, ağrı xəstəlikləri və xəbərdar edilmə narahatlıqlarının” görülə biləcəyini bildirdi.
Bu problemlərdən bir və ya bir neçə dənəsinin bir yerdə ola bildiyinə diqqəti çəkən Xəttat, sağlamlıq problemləri, psixoloji və ictimai təsirlər ilə həyat tərzinin cinsəlliyi təsir etdiyini ifadə etdi.

Xəttat, cinsəlliyin yalnız fiziki hərəkətlər deyil, sevgi, paylaşma və güvən olduğunu vurğulayaraq, “Qadın cinsəlliyində romantik problemlər, iqtisadi dəyişmələrdən daha əhəmiyyətlidir” fikirini dilə gətirdi.
Araşdırma daxilində, “istək azlığı, xəbərdar edilmə problemləri və cinsi ağrı çətinliyi çəkən” qadınların, “psixoloji, sağlamlıq və iqtisadi vəziyyətləri” göz önünə alındığında, xüsusilə “romantik problemlərin” cinsəllik üzərində gəlir səviyyəsindəki azalmadan daha təsirli olduğunun görüldüyünü izah edən Xəttat, sağlamlıq problemlərinin daha sıx ağrı problemi yaratdığını, romantik problemlərin digər mövzularda həmişə ön planda olduğunu qeyd etdi.

Halim Xəttat, araşdırmanın, qadınlarda cinsi problemlərin ümumiyyətlə birdən çox olduğunu və bir yerdə görülə bildiyini ortaya qoyduğunu da ifadə etdi.

Qatılan qadınların yalnız 35-%inin bir cinsi problem yaşayarkən, 31%-inin iki problem, 18%-inin üç problem, 8%-inin dörd problem, 6%-nin beş problem və 2%nin altı problemi birdən yaşadığının ortaya çıxdığını ifadə edən Xəttat, “Bu da cinsi funksiya pozuqluğu yaşayan qadınlarda, müalicə müddətlərinin daha çətin olacağı və birdən çox müalicənin lazım ola biləcəyi mənasını verir” dedi.

İŞ HƏYATININ TƏSİRİ
Prof. Dr. Halim Xəttat, qadınlarda cinsi problemlərin romantik, psixoloji və orqanik bir çox fərqli səbəbi olduğunu söylədi. Aparılan çalışma ilə, xüsusilə “stress, iqtisadi səviyyədə enişlər, iş həyatı, təhsil səviyyəsi və evlilik qərarlarının qadınları necə təsir etdiyini” araşdırdıqlarını yazan Xəttat, bu məlumatları verdi:

“Psixoloji faktorlar və stressi daha sıx yaşamaları səbəbiylə, cinsi istəksizlik xüsusilə yüksək təhsilli məzunlar və kariyera sahibi qadınlarda daha sıx görülür. Eyni şəkildə böyük şəhərlərin müqayisə edilməsində də cinsi istəksizlik xüsusilə 3 böyük şəhərdən (Ankara, İstanbul, İzmir) zəng edən qadınlarda daha yüksək nisbətlərdədir. İstəksizlik yaşayan qadınlar, özlərini bədbəxt, qeyri-kafi, yoldaşını yarı yolda buraxmış, qadınlığı azalmış və cinsi istiqamətdən müvəffəqiyyətsiz hiss edir. Bu səbəblə bu problemlərini gizləməyib mütəxəssislərə müraciət etmələri çox əhəmiyyətlidir.”

Ümumiyyətlə aşağı təhsil səviyyəsinə sahib olan qadın və kişilərdə qənaətbəxş bir cinsi təcrübə həyata şansının azaldığını və cinsi narahatlıq səviyyələrinin artdığını dilə gətirən Xəttat, etdikləri araşdırmanın nəticələrinə çaşmadıqlarını, təhsil səviyyəsi aşağı qadınların ginekolojik problemləri üçün də həkimə müraciət etməkdən çəkindiklərini qeyd etdi.

Halım Xəttat, qadın cinsəlliyində risk faktorları arasında yaşla birlikdə orqanik faktorların da göz önünə alınması lazım olduğuna işarə edərək, araşdırmaya qatılan qadınların 21%nin ginekolojik problemlər, 24%nin sidik yolu infeksiyası, 7%-nin ürək-damar xəstəlikləri, 2%-nin sinir sistemi problemləri 4%-nin şəkər xəstəliyi, 19%-in psixoloji problemlər, 12%-nin hormonal problemlər, 3%nin digər problemlərlə qarşı-qarşıya olduğunu bildirdi.

 
К началу