Meditasiya-İblisin tələsi

Amerikadan qaçmaq məcburiyyətində qalıb və hələ də Tibetdə yaşayır.
Tibb sahəsində elm bütün xəstəlikləri məğlub etmək üçün yeni çarələr kəşf edir. Müasir zamanda gərginliyin yaratdığı nəticələr isə həyatı və cəmiyyəti qorxudur. Bu cür əsəb xəstəlikləri səbəbiylə həkimə müraciət edənlərin sayı gündən-günə artmaqdadır. Edilən müalicələr qaneedici səviyyədə deyil. Bu xəstəliklərə "Mahoriski Mahesh Yogi" tərəfindən inkişaf etdirilən transandantal meditasiya, dərin düşünmə texnikası təsirli bir üsul olaraq təqdim edilir. Bu üsulu effektiv sayan və həyatlarını yoqasız təsəvvür etməyənlərin sayı isə artmaqdadır. Bəs həqiqət nədir? Bu gün Maharishi, Lord Mendre dünyada zülməni elmləri yaymaqda vəzifəli olan ən məşhur kəslərdən biridir. Bu adam Amerikada rahib idi. Əslində Buddist bir atanın oğludur. Amerikadan qaçmaq məcburiyyətində qalıb və hələ də Tibetdə yaşayır. Amma onun ən böyük köməkçisi Maharishi Transandantal Meditasiya və Birləşmiş Sahələr Nəzəriyyəsini yaymağa çalışır. Təxminən 1500 səhifəlik bir kitab yazmışdır (Birləşmiş Sahələr Nəzəriyyəsi). Onu bütün dünyaya tanıtmağa çalışır və Amerikada IOWA-də Fairfield-də bir universitet alıb. Bu universitetin tələbələrinə Transandantal Meditasiya və bu Birləşmiş Sahələr Nəzəriyyəsini öyrədir. Transandantal Meditasiya bir zikr saxtakarlığıdır!Zikr bir sözün, bir şifrənin bir-bir arxasından təkrarıdır. Transandantal Meditasiya edəcək olan adamlara bu işin ustaları bir söz verirlər. Bu söz, ümumiyyətlə, Sanskritcə olur. Buddistlərin istifadə etdiyi, ovsunların (caduların) edildiyi bir dil! Sanskritcədən bir söz verincə deyirlər ki: "Hər gün 20 dəqiqəlik, 30 dəqiqəlik seanslar edəcəksiniz. Davamlı eyni sözü təkrar edəcəksiniz. Məsələn, "ohm" sözü (şeytani bir söz). Bu sözü istifadə edəcəksən, bu söz ətrafında fikirlərini cəmləşdirəcəksən və 20 dəqiqə içində bu sözdən başqa heç bir şey düşünməməyə çalışacaqsan!"Həqiqətən bir insan hər hansı bir mövzuya düşüncə sistemini yönləndirə bilsə, başqa düşüncələr o anda onun başından ayrılır, bu səbəblə adam o müddət içində müvəqqəti bir rahatlığa qovuşur. Bu rahatlaşma səbəbiylə meditasiyanı dəstəkləyirlər.Halbuki məsələnin arxasına baxın, nə qədər mənfi bir faktor var: İndi o adam deyək 20 dəqiqə bu sözü davamlı düşünsün və həqiqətən belə bir rahatlıq onda meydana gəlsin. Bu Transandantal Meditasiya davam etdiyi müddətdə şeytanın qapısı bağlanmadığı üçün, hətta o cadu sözüylə daha güclü hala gəldiyi üçün adamın ürəyinə normal haldan da çox qaranlıq girir. Transandantal Meditasiya bitəndə o adamın ürəyindəki qaranlıqlar (A+B) çox olur. Bu artan qaranlıqlar adamı daha əsəbi edib, daha böyük stresslərin içinə aparır.Çünki başlanğıcda nəfsimizin mənəvi ürəyi möhürlüdür. Ürək "qulaqlarımızın" üzərində pərdələr var. Bu pərdələr var isə və sizə verilən bu sözü təkrar etsəniz, bu sözün təkrarıyla ürəyinizdə qaranlıqlar artar, artar və ürəyiniz qatılaşar (Zumər 22). Vay o kəslərə ki ürəkləri Allahın zikrindən (üz çevirdikləri üçün) qaralaraq qatılaşmışdır. Onlar açıq bir dəlalət içindədirlər. Bu pərdələr varsa və sizə verilən mənasız "mantra" deyilən söz də varsa, siz bu sözü təkrar etsəniz, o zaman ürəkdəki qaranlıqlar artar. Halbuki Allahu Təala ürəyimizin qaralmasını deyil, Rəbbimiz ürəyimizin zikrlə yumşalmasını, işıqlanmasını istəyir. İblis də qaranlıqları ilə ürəyimizin qatılaşmasını və qaranlıqlar içərisində boğulmasını istəyir.O halda Allahın bizim üçün dilədiyinə tabe olmamız lazımdır. İblis əvvəla Allaha çatmağı diləməmizə mane olur. Daha sonra çatmağı diləməyənlərin də zikrinə mane olur. Mübarizə Surəsinin 19-cu ayəsində:"Şeytan onların üzərlərinə oturdu, zikri unutdurdu. İndi onlar iblisin Allahın zikrini unutdurduğu kəslər, şeytanın tərəfdarlarıdır. Şeytanın tərəfdarları da hüsrandadır." Zikr nə edir? Ürəyinə şeytanın qaranlıqlarını deyil, Allahın nurlarını gətirir. Amma Allahın fərz əmri olan zikri edə bilməmiz, ürəyə nurların daşınması üçün ən önəmli bir şərt var: Allaha çatmağı, Ona təslim olmağı diləmək. Bu diləyə sahib olan adam, Allahın adını ard-arda ürəyində təkrar etməyə hazır hala gəlmişdir. Yəni zikr edə bilər. Ürəyinə Allahın nurları daşınmağa başlar.Görülür ki, zikri edə bilmək şərtə bağlıdır. Bir əvəz ödəmək lazımdır. Amma "mantra" deyilən sözü söyləmək bir əvəz ödəmədən də reallaşa bilər. Mantra deyilən sözü təkrar etdiyimiz zaman ürəyimizdəki mövcud qaranlıqlara (A+B) qədər qaranlıq əlavə olur. Qaranlıq artar. Amma Allahı diləyən kəs, "Allah" sözünü ürəyində təkrar etdiyi zaman zülmani qapı bağlanar, təqva qapısından Allahın rəhməti ürəyə girməyə başlar. Allahın, ruhun xüsusiyyətləri olaraq göndərdiyi fəzllər, o adamın ürəyinə girib ürəyi mütləq işıqlığa aparar. Bu da o insandan bütün stress və narahatlıqların atılmasına gətirib çıxarar. Hüzur, dinclik, sülh və sakitlik meydana gələr. Görüldüyü kimi Transandantal Meditasiya bir zikr saxtakarlığıdır. Transandantal meditasiyanın növbəti irəli mərhələsində TM-sidhi proqramına keçilir. İnsanın bütün potensial gücünü dərk edərək aydınlanma vəziyyətinə çatmasını sürətləndirilməsinə əsaslanan bu proqramın bir hissəsinə yoqa uçuşu daxildir. Aydınlanma deyilən hal, daxili aləmlərinin bir daha aydınlanmayacaq şəkildə qatı bir qaranlıqla örtülməsidir. Aydınlanma - yəni "illumination".Yoqa uçuşu vücudun yerdən müəyyən qədər yüksəlib qısa məsafələrlə önə doğru yerdəyişməsi-tullanmasıdır. Diz çökmüş vəziyyətdə adamlar tullanmağa başlayırlar və 30 sm o tərəfə tullanırlar və buna da uçuş deyirlər. Burada iblis dövrəyə girir. Yoqa uçuşu- "levitasiya" bir insanın yerə toxunmadan boşluqda durmasıdır. Yəni iblisin yardımıyla insanın əks elektronlarının ağırlığını artırması nəticəsində mənfi elektronlardan daha ağır hala gətirilməsidir. Nəticədə Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri itir. Başqa sözlə, hansı səviyyəyə qədər yüksəlmək istəyirsə, o insanı qaldırır. Bunu zülmani güc olmadan etmək mümkündürmü? Mümkün ola bilər. Bu o vaxt baş verəcək ki, elm əks elektronların dönüş sürətlərini artıra biləcək metodu inkişaf etdirəcək.Elə isə şeytanın arzusu nədir? Arzusu insanları zülmani elmlərə yaxınlaşdıraraq Allahdan uzaqlaşdırmaq və beləcə uçuruma apararaq xoşbəxt etməməkdir. İnsanlar xoşbəxt deyilsə, səbəbi Allahdan uzaqlaşdıqları üçündür. İnsanın daim xoşbəxt olmaması şeytanın təməl hədəfidir. Onsuz da insanların çoxu Allah ilə münasibətlərini tamamilə kəsmişlər. Birbaşa və ya qismən şeytanla münasibətdədirlər. Yəni Allahın əmrini yerinə yetirməyən bir insan öz arzusu ilə hərəkət etdiyini zənn edir. Halbuki bunun arxasında hər zaman şeytan var. İnsanlar Allahın əmrində deyillərsə, o zaman həmişə şeytanın əmrində olurlar, üçüncüsü yoxdur.TM-sidhi proqramıyla beyinləri "yuyanların" təbliği 8 dənə peykdən bütün dünyaya yayımlanır və bu aydınlanma (illuminati) mövzusunda nazirlik belə yaratmışlar - "Dünya İmperatorluğunun İllüminasiya Nazirliyi, Aydınlanma Nazirliyi". Bu adamlar xoşbəxtliyin də nə olduğundan xəbərdar deyil. Xoşbəxtlik bir insanın daxili dünyasında, xarici dünyasında və Allah ilə olan münasibətlərində fasiləsiz bir sülh və sükut, uyğunlaşma halıdır. Bu uyğunlaşma halı daxili dünyanızda nəfsinizlə ruhunuz arasındakı uyğunlaşma halını ifadə edər. Bunun üçün də nəfsinizdəki bütün mənfi xüsusiyyətlərin, yəni 19 pis cəhəti qəlbinizi tərk etməsi lazımdır və bunun da zikrdən başqa bir silahı yoxdur. Xarici dünyanızda da başqa insanlarla mübahisənizi bitirə bilmək, Allah ilə olan münasibətlərindəysə Allahın bütün əmrlərini yerinə yetirən, qadağan etdiyi heç bir feli işləməyən bir mövqeyə çatmanız lazımdır.Cənnəti dünyada yaratmaq transandantal meditasiya sidhi proqramıyla reallaşa bilərmi?Dünyadaykən cənnəti yaratmaq daimi zikrlə reallaşa bilər. Bu isə Allahın Qurani-Kərimdə verdiyi metodu tam şəkildə tətbiq etməklə mümkündür, havayı əldə edilməz.Bunları edəcək olan insanlar deyil, Allahdır və bu hal bir tələbə dayanır. Allaha çatmaq tələbinə! Çatmağı diləmə tələbinə! Bu, belə bir şeydir! İnsanlar tərəfindən çox az bilinir. Bildirəndə isə dinlənilmir, təəssüf... 
 
К началу