Mədəciklərarası çəpərin qüsuru

Ürəyin kateterizasiyası: Sağ mədəcikdə oksigenin parsial təzyiqinin arması, zondun qüsurdan keçməsi müşahidə olunur və qüsurun konturlarını müəiyyən etmək mümkündür.

Süni qan dövranı aparatı

Süni qan dövranı aparatına daşıdığı funksiyaya uyğun iki mühüm hissə daxildir:

Süni ürək

Növbəti uğurlu süni ürək köçürülməsi 13 sentyabr 2001 ci ildə ABŞın Kentaki ştatında Luisvill Ceuiş xəstəxanasında 71 yaşlı xəstədə, cərrahlar Leyman Qrey və Robert Doulinq tərəfindən icra edilmişdir. Əməliyyatdan sonra xəstə 17 ay yaşaya bilmişdir.

Ürək çatışmazlığı


Ürək çatışmazlığı iki cür gedişata malikdir

Narkomaniya haqqında

Dünyada 2 milyon narkoman var ki,onların 40-45% qadın və uşaqlardır.

Narkotik

Narkotik "narke" sözündən götürülüb yunan dilindən tərcümədə mənası yuxu deməkdir.

Neyron şəbəkələr

Adətən neyron şəbəkələrin, strukturalarına və təyinatlarına görə fərqlənən üç əsas tipini göstərirlər

Hidrosefal

Hidrosefal xəstəliyi haqqında ilkin məlumatlar eradan əvvəl 2500-cü ildən eramızın 500-cü ilinə qədər olan dövrdə verilmişdir

Kəkələmə

insan psixikasına mənfi təsir edən uzunsürən vəziyyətlər.

Vərdiş

Vərdişlər mümarisələr sayəsində şüurlu şəkildə formalaşır. 

İv Sen Loran

Kristian Dior vəfat etdi və San Loran 21 yaşında baş dizayner oldu.

Ağ ciyər xərçəngi

Bəzi hallarda ağ ciyər xərçəngi uzun müddət simptomsuz keçərək profilaktik rentgen müayinəsi (flyuoroqrafiya) zamanı aşkar edilir.